جنى 32

Specification for boat:54 meterwork/ Maintenance vessel

VESSEL  PARTICULARS:

Classification             :1*HULL *MACH Supply Vessel

Unrestricted Navigation

Registry/Flag             : DAMMAM / SAUDI

 

Class                        : BV

Call Sign                   :HZG0446

Official no                 :1167

Built                         :2013

Builder                      : Grandweld Shipyards, Dubai

MAIN DIMENSIONS:

Length  Overall             : 5700m

Beam                          : 1360m

Molded  depth              : 6.0m

Molded  draft                : 45  m (max)

Lightship                      : 1050 Ton

Gross  Tonnag               : 1404 Ton

Net Tonnage                 : 421 Ton

 

PROPULSION:

Main  Engines                 : 2 x 1911 bhp@   1600 rpm

                                    Caterpillar  3512C

Generator                      : 2 x Caterpillar  C9 rated @ 242KW

                                    440V,  3 Ph, 60Hz

Bow Thruster                 : 338 Kw, Cat C12 Engine

Emrg.  Generator            : 1 x 92 Kw 440V  3 Phase  60 Hz

Propellers                      :  2 x Fixed  Pitch,  Manganes Bronze

PERFORMANCE:

Maximum  Speed             :       12.0 knots

Max Fuel Consumption     :      TBA

Economical  Speed           :       10 knots

 

CARGO   EQUIPMENT:

Anchor  Windlass        : 2 X Electric.  9.6  

                                 Tonnes  @12 m/min

  Anchor                     : 3X  1590 Kg

 Capstan                    : 2 X 5 tons @ 15 m/min

CAPACITIES:

Fresh Water                : 500,000  Liters

Fuel Oil                      : 500,000  Liters.

Ballast                       : 390,000  Liters

Hyorauhc  OIL  tank     : 5,700  Liters

Waste  oil Storage       : 7.400  Liters

L.O Storage                 : 5,700  Liters

Oily Bilge  Holding        : 7.400 Liters

Magnetic Compass I Magnetic Compass

 

Autopilot I

Navtex

Wind Speed Indicator

Public  Address  / Intercom  System

Search Lights

EPIRB

SART

AlS

 

OIL.POLLUTIO TANK CAPACTTTY AND CONTROL:

IMO  Approved   Sewage   Treatment    Plant  Fitted

 

LIFE SAVING (SOLAS) EQUIP MENT:

Life  Rafts  4 x 25  people  on each  side

Life Jackets

Life Buoys  on board  per  SOLAS

 Rescue  Zone  Yes

Scrambling   Nets  units

Other Equipment Pyrotechnics, Line throwing apparatus

 

EMERGENCY ERSPONSE FEATURES:

Engine  Room  Fire  Fighting   System

Fire Fighting   with  fire  main  and  extinguisher

Deck  Spray  Shield

Oil  Dispersant    Booms

One  fiber  glass  RB  with  40  hp outboard   engine  

deployed   by electric davit  with  quick  release.